logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
[email protected]
+1234567890

ساختمانی در پخ

ساختمانی در پخ

    q

ساختمانی در پخ

 معمار: دفتر معماری آینه
 موقعیت: نجف‌آباد، اصفهان، ایران
تاریخ: ۱۳۹۲
 مساحت: ۵۰۰ مترمربع
 وضعیت: ساخته‌شده
 کارفرما: آقای سیدمحمد آیتی
 تیم پروژه: علی دهقانی، علی سلطانی، عاطفه کرباسی، سپیده شریعتمداری
 جوایز: رتبه سوم گروه عمومی جایزه معمار ۱۳۹۲
 
علی دهقانی:
زمانی که این پروژه به دفتر ما پیشنهاد شد، مدتی بود که کارفرما برای انتقال تیر برق مزاحم روبروی پروژه توسط اداره برق تلاش کرده بود و نتیجه‌ای نگرفته بود. او هنوز درباره ساخت بنایش در این زمین، به خاطر این مشکل و شکل هندسی خاص آن مردد بود. بدتر اینکه، او هنگامی به سراغ ما آمد که اسکلت و سقف‌ها اجرا شده بود و دیگر امکان جابجایی و تغییر آن نبود. اما در این میان، وسوسه تجربه طراحی نمایی در پخ، دید بسیار خوب زمین، هم از محیط اطراف به نمای ساختمان و هم از درون به بیرون، وجود درختی تنومند در شمال پروژه و نیز موضوع مقابله با نور غرب که تقریبا بیش از نیمی از پروژه در معرض آن بود، ما را برای طراحی این ساختمان مصمم کرد.
از بخت خوب ما، نور مزاحم غرب و ساختمانی با نمای زشت شیشه‌ای و تیر برق مزاحم پروژه، هر سه در یک سمت بودند و درخت تنومند مجاور زمین، نور موافق و دید به کوه‌های شمال شهر، هر سه با هم در سمت دیگر قرار داشتند. ما تصمیم گرفتیم برای مقابله با نور مزاحم غرب و نیز کاهش دید طبقات به تیر برق و ازدحام سیم‌های مزاحم آن و نیز ساختمان زشت روبرو، نقاب‌هایی از جنس نما تعریف کنیم که با برآمدن از سطح نما، هدف ما را برآورده کنند. این نقاب‌ها دید بدنه غربی را به سمت جنوب و دید بدنه روی پخ را به سمت شمال می‌چرخانَد و دید مزاحم بدنه شمال به دیوار پیش‌آمده را هم به سمت شمال جهت می‌دهد. همچنین زوایای برآمدن این صفحات که زاویه هر یک از سطح مجاور آن گرفته شده است، به نوعی مساله وجود ساختمان در پخ را در نما حل می‌کند.
با توجه به کاربری اداری بنا، پنجره‌های هر طبقه با ارتفاع‌های متفاوت و متنوع، برای چیدمان‌های داخل و با توجه به دیدهای مناسب اطراف، جانمایی شده است. رنگ سفید نما، هم بازی‌های نور و سایه بر روی سطح نما را بهتر نشان می‌دهد و هم در آن محیط آشفته، به نما آرامش و تشخص می‌بخشد. در نهایت، ما به سطحی یکپارچه رسیدیم که نقاب‌ها جزیی از نما به نظر برسند، انگار که از همان سطح و با توجه به زاویه سطحی که روی آن قرار دارند، جدا شده‌اند. فکر می‌کنیم اکنون این ساختمان، به پاسخی یکپارچه در برابر مجموعه محدودیت‌هایی که آن را محاصره کرده بودند، تبدیل شده است.

Untitled

ss

d

a

q

هانیه حیاتی
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...