نقشه ها و پلان های فضاهای درمانی مانند بیمارستان، مطب، دندانپزشکی، آب درمانی، آزمایشگاه، داروخانه، خانه سالمندان، کلینیک، بهزیستی، مرکز تشخیص و درمان، مرکز توانبخشی، درمتنگاه بین راهی و … در این دسته قرار می گیرد.