پاورپوینت، مقالات و کتاب های معماری در این دسته قرار می گیرد.