دانلود مقاله حمل ونقل عمومیwww.memarcad.ir

عوامل مؤثر بر زمان سفر در سیستم حمل ونقل عمومی و پیش بینی زمان سفر

 

گوشه ای از مطلب :

با توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند، فرآیند برنامه ریزی سیستم های حمل ونقل عمومی مانند اتوبوس و قطار شهری از حالت استاتیک ( برنامه ریزی بر اساس داده های گذشته) به حالت پویا ( برنامه ریزی براساس داده های گذشته ولحظه ای) تغییر کرده است. در هر دو فرآیند فوق، زمان سفر به عنوان مهم ترین پارامتر برنامه ریزی محسوب میشو د. در بیشتر مطالعات گذشته حوزه برنام هریزی حم لونقل عمومی، مبنای برآورد زمان سفر، استفاده از رویکرد توزیع های احتمالی بوده اس ت. اما پی شبینی دقیق و صحیح زمان سفر نیازمند توسعه مدلهای پی شبینی متناسب با هر نوع فرآین د
برنامه ریزی و بر اساس تأثیر متغیرهای مؤثر بر زمان سفر است.

حمل ونقل عمومی در شهرها یکی از مهم ترین بخشهای خدمت رسانی به شمار می آید . سیستم های حمل ونقل عمومی نظیر حمل ونقل اتوبوسرانی و قطار شهری به دلیل هزینه های کم
راه اندازی ، انعطاف پذیری مطلوب در عمل ، توان قابل ملاحظه در جابجایی مسافران و هزینه های ناچیز سفر، نقش ویژه ای در جابجایی ساکنان شهرها و حل مشکلات شهرهای بزرگ دارند.

از میان عاملهای تأثیرگذار معرفی شده بر زمان سفر، شرایط ترافیکی مهم ترین بخش تغییرپذیر و تأثیرگذار بر زمان سفر است. سرعت وسایل نقلیه در یک مسیر، در کنار متغیرهای ترافیکی دیگر مانند
تردد (جریان) ، چگالی ، حجم و یا ضریب اشغال، ازدحام و یا باز بودن مسیر را نشان می دهد. تعاریف و روابط متعددی برای محاسبه هر یک از متغیرهای ترافیکی ارایه شده است

این فایل شامل :

 • چکیده

 • واژه های کلیدی

 • مقدمه

 • مرور ادبیات

 • متغیرهای مؤثر بر اندازه گیری زمان سفر

 • متغیرهای عمومی مؤثر بر زمان سفر

 • شرایط زمانی و جوی

 • شرایط ترافیکی

 • شرایط مکانی سفر

 • متغیرهای بالقوه مؤثر بر زمان سفر اتوبوسها

 • جمع آوری داده ها

 • جامعه و نمونه آماری

 • روشهای جمع آوری داده ها

 • تحلیل آماری داده ها

 • پیش بینی زمان سفر

 • تحلیل آماری داده ها

 • عصبی مصنوعی

 • عصبی مصنوعی

 • پانویس ها

 • مراجع

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

برای دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید:

دانلود مقاله www.memarcad.ir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here