دانلود مطالعات موزه مجسمه و سفال - (www.memarcad.com)

 

دانلود مطالعات موزه مجسمه و سفال

 

 

این فایل به صورت word می باشد و شامل ۱۳۴ صفحه است.

 

گوشه ای از مطلب:

هنرمندان ایرانی با اینکه در تمام ادوار تاریخی در ایجاد نقوش برجسته روی سنگ مهارت فوق‌العاده از خود نشان داده‌اند، منتهی علاقه زیادی به ساختن مجسمه‌های سنگین یا برنزی نداشته‌اند. اگر بخواهیم پیکر تراشی ایرانیان را با همین هنر در مصر و یونان مقایسه کنیم باید بگوییم پدران ما با وجود ذوقی که در تمام رشته‌های هنری داشتند از ساختن مجسمه، دوری می‌جستند. در حقیقت امروز صدها مجسمه سنگین و برنزی در یونان قدیم تقریباً برابر آن در مصر قدیم به یادگار مانده و تعداد مجسمه‌های سنگی یا برنزی ایران انگشت شمار است.

موزه مؤسسه‌ای‌ست دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند. هدف موزه‌ها، تحقیق در آثار و شواهد به‌جای‌مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهره‌وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است.

یونانیان، خدایان متعدد خود را بصورت مجسمه در معابد خود قرار می‌دادند و آنها را پرستش می‌نمودند. مجسمه‌های سنگی و برنزی بیشماری نیز از قهرمانان خود در میدانها و معابر عمومی‌می‌گذاشتند.

مصریان عقیده داشتند که روح هر انسانی پس از مرگ به این جهان بر می‌گردد و برای اینکه آن روح سرگردان نشود مجسمه‌هایی از سنگ یا برنز یا چوب یا گچ می‌ساختند و در مکانهای امنی قرار میدادند و چون آن مجسمه‌ها کاملاً شبیه اشخاصی که مرده بودند ساخته می شد به عقیده آنان روح به آسانی می‌توانست در آنها جای گیرد. بعلاوه مصریان نیز خدایان خود را بصورت موجوداتی در سنگ یا برنز مجسم می‌کردند و در معابدشان قرار می‌دادند ایرانیان قبل اسلام، هنگامی که تمام ملل جز ملت یهود به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و دارای مذهبی بودند که به توحید خیلی نزدیک بود. هرودت که ایرانیان عهد هخامنشی را به هم میهنان خود در کتابی تحت عنوان «تاریخ» معرفی نموده تعجب می‌کند از اینکه ایرانیان برای خدایان خود معبد و مجسمه ای نمی‌سازند و می‌گوید آنها برای انجام مراسم مذهبی خودشان روی بلندیها می‌روند و خداوند خود را به این طریق پرستش می‌نمایند.

 

این فایل شامل:

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-فصل اول: معرفی استان و شهرستان………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۱-استان فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۲-۱-تاریخچه استان فارس……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۳-۱-آب و هوا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۴-۱-درجه حرارت و میزان بارندگی…………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۵-۱-ناحیه کوهستانی شمال، شمال باختر و باختر ……………………………………………………………………………………………………….۷

۶-۱-ناحیه مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۷-۱-ناحیه جنوب و جنوب خاوری……………………………………………………………………………………………………………………………۷

۸-۱-بادهای شمالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۹-۱-بادهای باختری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱۰-۱-توده های هوای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱۱-۱-شهرستان شیراز……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱۲-۱-ریشه نام شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱۳-۱-پیشینه شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱۴-۱-آب و هوا…………………………..……..………………………………………..…………………………………….…………۱۴

۱۵-۱-فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۱۶-۱-جاذبه‌های تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-فصل دوم: ضرورت طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۱-۲-فهرست موزه‌های شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۳-فصل سوم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۳-شهرستان شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۳-موقعیت سایت در شهر شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۳-۳-نمای کلی سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۴-۳-همجواری ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۵-۳-آلودگی صوتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۶-۳-باد غالب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۷-۳-شیب زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۸-۳-تصاویری از سایت مورد نظر…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۴-فصل چهارم: مطالعات تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۴-نمونه های کار شده داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۴-موزه هخامنشی در تخت جمشید……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۴-آثار نمایش داده شده………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۴-۴-گل نبشته‌های تخت جمشید……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۵-۴-موزه ساسانی بیشاپور………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۶-۴-موزه پارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۷-۴-تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۸-۴-اشیاء موجود در موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۹-۴-قرآن هفده من……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۱۰-۴-آرامگاه کریم خان زند………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۱۱-۴-محوطه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۱۲-۴-موزه ایران باستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۱۳-۴-ساختمان موزه ایران باستان……………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۱۴-۴-ویژگی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۱۵-۴-نمونه های کار شده خارجی………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۱۶-۴-موزه لوور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۱۷-۴-پیشینه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۱۸-۴-مجموعه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

۱۹-۴-مجموعه هنر اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲۰-۴-آثار سرشناس ایران باستان……………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۲۱-۴-معتبرترین آثار موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲۲-۴-موزه جدید ملی افغانستان……………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

۲۳-۴-موزه مصرشناسی تورین………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲۴-۴-کلکسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲۵-۴-موزه آکروپولیس………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۵-فصل پنجم: برنامه ریزی فیزیکی طرح………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۱-۵-تعریف موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۵-هدف نمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۵-موزه بر مبنای تعریف ایکوم………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۴-۵-تاریخچه موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۵-۵-تاریخچه موزه در جهان……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۶-۵-تاریخچه موزه در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۷-۵-موزه در بینش اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۸-۵-اهداف موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۹-۵-انواع موزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری……………………………………………………………………………………………………………………۶۰

نقش آموزشی و فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۱۲-۵-تحرک و فعالیت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۱۳-۵-اهمیت موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۱۴-۵-فضاهای معماری موزه………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۱۵-۵-آشنایی با طراحی موزه ها و گالری های آثار هنری……………………………………………………………………………………….۶۶

۱۶-۵-گردآوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۱۷-۵-نگهداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۱۸-۵-نمایش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۱۹-۵مجسمه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۲۰-۵مجسمه سازی و مذهب……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

۲۱-۵مجسمه سازی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۲۲-۵هنر پیکر تراشی یا مجسمه سازی در عهدباستان……………………………………………………………………………………………..۷۵

۲۳-۵پیکر تراشی یا مجسمه سازی در عصر بیزانس و دنیای مسیحیت………………………………………………………………………۷۶

۲۴-۵سفالگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۲۵-۵پیشینه سفالگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۲۶-۵-فضاها و روابط عملکردی موزه………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۲۷-۵-عرصه بندی کل مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۲۸-۵-ورودی و گیشه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۲۹-۵-امنیت و اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۳۰-۵-سالن انتظار………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۳۱-۵-سرویس‌های بهداشتی……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۳۲-۵-فضای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۳۳-۵-عرصه معرفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

۳۴-۵-عرصه اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۳۵-۵-عرصه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

۳۶-۵-عرصه آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۳۷-۵-عرصه خدمات رفاهی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۳۸-۵-عرصه خدمات پشتیبانی……………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۳۹-۵-موزه ها و گالری ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴۰-۵-فضای فیزیکی موزه………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۴۱-۵-محل و ساختمان موزه………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴۲-۵-نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه……………………………………………………………………………………………..۹۴

۴۳-۵-تالار ورودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۴۴-۵-نور در تالارهای نمایش……………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴۵-۵-دیوار و کفپوش تالارها…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

۴۶-۵-مراکز جنبی موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

۴۷-۵-تالارهای نمایش موقت و سخنرانی……………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴۸-۵-کتابخانه و مرکز اسناد………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۴۹-۵-انبار مخزن……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۵۰-۵-کارگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۵۱-۵-آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

۵۲-۵-چایخانه و تریا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۵۳-۵-بخش اداری، فنی، خدماتی و تاسیساتی……………………………………………………………………………………………………..۹۹

۵۴-۵-تجهیزات فنی تاسیسات موزه……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵۵-۵-سیستم تهویه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۵۶-۵-آسانسور و بالابر…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۵۷-۵-ضوابط طراحی تالار……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۵۸-۵-ضوابط ویژه معلولین……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۵۹-۵-فضای اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۶۰-۵-صحنه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۶۱-۵-نور در موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۶۲-۵-مصالح و رنگ در موزه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۶۳-۵-انواع موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۶-فصل ششم: شرح پیدایش ایده و تحلیل آن و چگونگی تبدیل آن به فرم…………………………………………………………….۱۱۴

۱-۶مجسمه های تخت جمشید………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۲-۶اصول معماری ایرانی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

 

۷-فصل هفتم: نماها، پلان ها، برش ها، پرسپکتیو و……………………………………………………………………………………………۱۱

 

فهرست تصاویر، نمودار ها و جداول

توده های هوای جنوبی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹

جاذبه های تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

شهرستان شیراز……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

موقعیت سایت در شهرستان شیراز………………………………………………………………………………………………………………۲۲

نمای کلی سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

همجواری ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

آلودگی صوتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

باد غالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

آلودگی صوتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

شیب زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

تصاویری از سایت موردنظر………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

شیب زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

گل نبشته های تخت جمشید……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

موزه ساسانی بیشاپور……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

موزه جدید ملی افغانستان………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

موزه آکروپولیس……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

 

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here