Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود مقاله بررسي ارتباط نمادهاي شهري با هويت شهر (مطالعه ي موردي: شهرگنبدكاووس)

دانلود مقاله بررسي ارتباط نمادهاي شهري با هويت شهر (مطالعه ي موردي: شهرگنبدكاووس)

دانلود مقاله بررسي ارتباط نمادهاي شهري با هويت شهر (مطالعه ي موردي: شهرگنبدكاووس) www.memarcad.ir

 

 

بررسي ارتباط نمادهاي شهري با هويت شهر
(مطالعه ي موردي: شهرگنبدكاووس)

 

 

گوشه ای از مطلب:

چكيده
امروزه با عدم رعايت شهرسازي بومي؛ شهرهاي ما دچار بحران هويت شده و هرچه مي گذرد اين بحران گسترده تر و عميق تر
مي شود. در مباحث شهري، نمادهاي شهري يا همان المان هاي شهري بناهاي مهم از لحاظ معماري و طراحي هستند كه در داخل
شهر و در حيطه يك تجربه قراردادي ما بين شهروندان، معناگذاري مي شوند، به نحوي كه گاه حتي از خود شهر پر اهميت تر جلوه
مي نمايند زيرا بيانگر هويت، شخصيت و عصاره شهر در يك ساختار نمايان هستند و در خوانش شهروندان از شهر و محيط زيستي
شان تاثير مستقيم بر جاي مي گذارند. در اين پژوهش از روش تحقيق پيمايشي بهره برده شد و براي انجام آن ابتدا مطالعات اكتشافي
بصورت كتابخانه اي و بازديدهاي مقدماتي صورت گرفت و مطالعه ميداني با استفاده از پرسشنامه انجام شد. نتايج مطالعه نيز نشان
مي دهد نمادهاي شهري از عناصر اصلي هويت بخشي به شهرها هستد، ليكن به جز برج قابوس كه نماد اصلي و تاريخي شهر است.
سمبل جديدي بخصوص در ميادين شهر طراحي نشده و حتي تك نماد منحصر به فرد شهر بعنوان بلندترين برج آجري دنيا به مردم
ايران و جهان به خوبي معرفي نشده است.

مقدمه
هويت عبارت است از شخصيت و حقيقت هر شئ يا شخص يا شهر كه صفات و مشخصات جوهري او را در بر
مي گيرد. ويژگي هاي هر شهر تحت تاثير محيط جغرافيايي شامل ساختارهاي فرهنگي – تاريخي آن منطقه جغرافيايي
شكل مي گيرد. البته ساختارهاي فرهنگي ازجمله ايدئولوژي و سياست هاي حاكم بر هرمنطقه جغرافيايي به شدت در
هويت شهر تاثير مي گذارد، ازاين رو مي توان گفت هويت هر شهر تجلي فرهنگ درمحيط است.

 

این فایل شامل:

  • چكيده

  • مقدمه

  • بيان مسئله

  • ادبيات نظري

  • پيشنيه تحقيق

  • اهداف تحقيق

  • روش تحقيق

  • معرفي منطقه مورد مطالعه

  • برج قابوس نماد تاريخي

  • منابع

 

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید.

دانلود مقاله www.memarcad.ir

 

رمز فایل :

memarcad.com

فوزیه رضایی
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت