بافت تاریخی یزدwww.memarcad.ir

 

ارزیابی وضع موجود و طرح پیشنهادی بافت تاریخی یزد از نظر دسترسی
به خدمات اورژانس با استفاده از تحلیل شبکه

گوشه ای از مطلب:

چکیده
دسترسی به خدمات درمانی بالاخص اورژانس، نیازمند توجه ویژه به ساختار شبکه ارتباطی است . بنابراین،
در طرحهای شهری به خصوص برای بافتهای قدیمی و فرسوده، توجه جدی به این نکته ضروری است. در این
پژوهش، با استفاده از تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش تحلیل شبکه وضعیت دسترسی ساکنین بافت
تاریخی یزد به خدمات اورژانس، در شرایط عادی و همچنین امکان بروز اختلال در شبکه ارتباطی، در وضع
موجود و طرح پیشنهادی حفاظت جامع بافت تاریخی یزد، ارزیابی و مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است
که در وضع موجود بافت تاریخی یزد، قسمتهای اعظمی از آن نمیتوانند در زمان استاندارد به خدمات اورژانس
دسترسی داشته باشند، ضمن اینکه در صورت بروز اختلال در بخشی از شبکه ترافیکی، مسیرهای بهینه جایگزین
برای استفاده در مواقع اضطراری وجود ندارد. طرح پیشنهادی جامع حفاظت بافت تاریخی یزد تا حد زیادی بر
مشکل زمان دسترسی ساکنین به خدمات اورژانس فائق آمده و این زمان را به استانداردهای موجود نزدیک نموده
است. اما همچنان قسمتهایی از بافت تحت پوشش کامل این خدمات در زمانهای استاندارد نیستند. بنابراین، در
صورت امکان، یک تجدید نظر کلی در ساختار شبکه ارتباطی بافتهای مشکل دار و اصلاح مجدد شبکه معابر
آن، در غیر این صورت، مکانیابی یک مرکز اورژانس جدید طبق اصول و ضوابط مکانیابی، میتواند در حل این
مشکل راهگشا باشد.

نقش شبکه ارتباطی
شکل گیری بافت یک شهر به طور مستقیم به شبکه معابر آن ارتباط دارد  راهها و شبکههای ارتباطی یک شهر را میتوان از مهمترین ویژگیهای آن دانست که بازتاب کالبدی مفهوم نیاز به دسترسی هستند.

این فایل شامل:

  • چکیده

  • واژه های کلیدی

  •  مقدمه

  •  مواد و روش ها

  • معرفی اجمالی بافت تاریخی

  • مبانی و مفاهیم

  • تحلیل یافته ها

  •  نتیجه گیری

  • منابع

 

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید.

دانلود مقاله www.memarcad.ir

رمز فایل:

memarcad.com

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here