دانلود مقاله تداوم هویت در منظر شهریwww.memarcad.com

تداوم هویت در منظر شهری

 

این فایل به صورت pdf می باشد.

گوشه ای از مطلب:

چکیده
اگرچه “هویت” در مفهوم عام و کل آن، قدمتی طولانی و هم پای تاریخ تمدن انسان دارد، اما پیشینه این بحث در منظر شهری چندان با سابقه نیست. سهل و ممتنع بودن مفهوم هویت منظرشهری در فرایند شناخت و ادارک، پدیدهای چند بعدی و پیچیده را پیش روی ما قرار میدهد. از آنجا که شهر ویترین عرضه تفکرات جامعه به دنیای بیرون و بستر شکل گیری حیات مدنی است، ارتباط هویت و منظر شهری به مقولهای تأثیرگذار درعلوم مرتبط با این حوزه تبدیل شده و تلاش برای یافتن ماهیت و چیستی هویت منظر شهری جهت ارزیابی معیار سیاستهای مداخله کلان در شهرهای امروز، امری ضروری است.

مقوله شهر
“هانری لوفبور”، شهر را شیئی فضایی میداند که پهنه و موقعیتی را اشغال کرده و باید آنرا به مثابه یک شئ با فنون و روشهای مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، معیشتی و غیره مورد مطالعه قرار داد. در نظر او شهر به مثابه یک اثر هنری است. شهر نه سازمان یافته و نه نهادینه شده بلکه الگو یافته و به مالکیت گروههای مختلف درآمده است. از این رو شهر را باید از این دو جنبه مورد مطالعه قرار داد : بناهای مختلف و زمانبندیای که برای شهروندان خود به وجود میآورند. “لوکوربوزیه”، چهار کارکرد اساسی حاکم بر سازمان شهری را سکونت، کار، تفریح و حمل و نقل معرفی میکند.

هویت و منظر شهری
ابعاد شکلی
نگاه جدید به شهر و محیطهای انسانساخت، باعث میشود مرزهای علوم اجتماعی در این محدوده نیز گسترده شود و “هویت” به عنوان یکی از مهمترین عوامل ادراک شهر، نقش بسزایی را در شناخت شهروندان از شهر بر عهده داشته باشد. اتصال تاریخی به گذشته در قالب استفاده از فرمهای آشنا، سادهترین راه حلی است که در بدو طرح مسأله، کاربردی میشود. ضمن در نظر داشتن جنبه های مثبت این رویکرد بایستی توجه داشت که صرفاً استفاده از فرمهای تاریخی نمیتواند بازگوکننده جنبههای مختلف هویتی در شهر باشد، بلکه اقدامات شکلی، بخشی از راهکارهای تداوم هویت در شهر است.

این فایل شامل:

 • چکیده

 • واژگان کلیدی

 • مقدمه

 • هویت و چیستی آن

 • هویت در نگاه دیگران

 • شاخصه های اصلی هویت

 • جمع بندی

 • منظرشهری

 • مقوله شهر

 • منظر شهری

 • جمع بندی

 • هویت و منظر شهری

 • جمع بندی

 • نتیجه گیری

 • پی نوشت ها

 • فهرست منابع

 

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمایید.

دانلود مقاله تداوم هویت در منظر شهری jh www.memarcad.ir

 

رمز فایل:

memarcad.com

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here