Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود پروژه بیمارستان با تصاویر سه بعدی

دانلود پروژه بیمارستان با تصاویر سه بعدی

6

پروژه بیمارستان با تصاویر سه بعدی

این طرح شامل :

پلان طبقه همکف و اول

Hospita2-Memarcad 1

  دو نما و دو برش

11 44

   به همراه تعداد زیادی از پرسپکتیو های داخلی و خارجی

بستزي 3 تخت9

   هدف از طراحی طرح 4 که شامل طراحی بیمارستان و هتل است دانشجو قادر به حل پلان های پیچیده می باشد که در این طرح تا حدودی توانسته ایم بر این امر حائق اییم.

در این پروژه بیمارستان با ظرفیت 4 بخش بستری که هر بخش 10 تخت خواب میباشد . بخش هایی شامل: 1) کودکان 2) زنان(زایمان) 3) داخلی 4) جراحی عمومی میباشد.

24000 تومان – خرید
محمد افشارزاده