مطالعات اقلیم بندرعباس

  0
  405

  مطالعات اقلیم بندرعباس(www.memarcad.com

  مطالعات اقلیم بندرعباس

   

  این فایل به صورت word و شامل 32 صفحه می باشد که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  استان هرمزگان یکی از 7 استان ساحلی کشور با وسعت آن 8/68475 كيلومتر مربع است و بين مختصات جغرافيايي 25 درجه و 35 دقيقه تا 28 درجه و 57 دقيقه عرض شمالي و 52 درجه و 41 دقيقه تا 59 درجه و 15 دقيقه طول شرقي ‌( از نصف النهار گرينويچ ) واقع شده است .از لحاظ وسعت بزرگترين شهر اين استان ” بندرعباس ” و كوچكترين آن ” شهر هرمز ” است .جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس به همراه جزیره هرمز که در تنگه استراتژیک هرمز قرار دارد و جزایر هنگام ،لارک خود یک شهرستان استان هرمزگان را تشکیل می دهند.ابوموسی با 5 جزیره دیگر شامل تنب بزرگ، تنب کوچک ، سیری ،‌فارور بزرگ و فارور کوچک نیز شهرستان دیگر استان را بوجود می آورد.چهار جزیره کیش ، هندورابی ، سیری و لاوان نیز جز محدوده شهرستان بندرلنگه می باشند.استان هرمزگان از مناطق گرم و خشك ايران است . به طور كلي آب و هواي اين استان تحت تاثير آب و هواي بياباني و نيمه بياباني قرار دارد .گرماي متوسط سالا‌نه اين منطقه در حدود 27 درجه سانتي گراد است و رطوبت نسبي آن حداقل به 19 درصد و حداكثر به 100 درصدي مي رسد . مقدار متوسط بارندگي سالا‌نه 8/215 ميلي متر است . 

  ویژگی های اقلیمی شهر بندرعباس نیز به مانند هر مکان دیگری، تحت تأثیر سه عامل مهم موقعیت جغرافیایی محل استقرار شهر، ارتفاع از سطح دریا و دوری یا نزدیکی به دریا، رقم خورده است. به منظور درک بهتر وضعیت اقلیمی شهر بندرعباس، به طور اجمال، تأثیر هر یک از سه عامل مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.شهر بندرعباس از اقلیمی بحری برخوردار است که از مشخصه های اصلی آن رطوبت نسبی بالای هوا می باشد. بررسی آمارهای ایستگاه سینوپتیک بندرعباس در یک دوره ۴۰ ساله نشان می دهد که متوسط حداکثر رطوبت نسبی در سال ۸۲ درصد و متوسط حداقل آن ۴۹ درصد می باشد.موقعیت جغرافیایی هر مکان با طول و عرض جغرافیایی مشخص می گردد. از دو پارامتر مذکور عرض جغرافیایی یا فاصله محدوده مورد بررسی از خط امتداد در تعیین ویژگی های اقلیمی هر منطقه موثر است. فاصله کم بندرعباس از مدار رأس السرطان ( حدود ۳ درجه ) یا به عبارت دیگر قرارگیری آن در حد میانی منطقه استوایی و معتدل زمین، سبب گردیده تا این شهر از هوایی بسیار گرم برخوردار باشد. ب) ارتفاع درجه حرارت هوا با ارتفاع نسبتی عکس دارد به طوری که به ازاء هر ۳۰۰ متر ارتفاع، تقریباً دو درجه از گرمای هوا کاسته می شود.در اغلب نقاط از لای و ماسه و بعضاً در عمق، شن و یا ماسه و لای به همراه رس می‏باشد، به علت قلیایی بودن و فقر مواد آلی کشت گیاهان در آن حداقل در سال های اولیه خوب نیست.خاک بندرعباس به طور کلی بسیار متراکم می باشد که در نواحی ساحلی کم تراکم تر و در جنوب ارتفاعات پولادی از تراکم بیشتری برخوردار است. باد و طوفان باد و طوفان از پدیده های جدی و مهم به شمار می آیند. بادهای منطقه خلیج فارس را می توان به سه دسته مشخص تقسیم کرد: الف) بادهای منظم و فصلی: یا بادهایی که در اثر تغییرات فشار هوا در فصول مختلف سال به وجود می آید و معمولاً شدید نیست مگر اینکه عامل جدی دیگری موجب شدت آنها شود. خلق شرایط محیطی راحت و مطلوب زندگی و تأمین امنیت ساکنین بنا از گزند شرایط نامساعد محیطی و جوي از اصول لاینفک معماري و ساختمان به شمار می رود، این اصول از زمانی که انسان اولیه جهت در امان ماندن ازشرایط نامناسب محیط به غارها پناه برده و یا با ساختن سرپنا ه در کنار رودهاي بزرگ تمدنهاي کهن را آفریدهاست تا به امروز که در پی خلق معماري هوشمند جهت تأمین آسایش ساکنین و بهره وري از انرژیهاي طبیعی برآمده است و یا در تکاپوي آن است که شرایط زندگی در کرات دیگر غیر از زمین را منطبق بر نیازهاي محیطی خویش محیا کند همواره زیروبناي حیات و بقاي بشر بوده است مبحث ش ناخت محیط ومعماري و تأثیر متقابل این دو و خلق معماري هماهنگ با محیط از مباحث مورد توجه در این پژوهش است . طول ساختمانهاي شهر بندرعباس در طول محور شرقی -غربی ونماهاي طولانی رو به شمال و جنوب باشد.شهر بندر عباس به جهت داشتن اقلیمی گرم و مرطوب در بیشتر ماههاي سال داراي آب و هواي گرم است بنابراین ساختمانهاي آنها باید در جهت محور شرقی- غربی گسترش یابد تا در نتیجه نماي رو به آفتاب زمستان یعنی نماي جنوبی، سطح بیشتري داشته باشد و نماهاي شرقی و غربی که تنها در تابستان تابش آفتاب را دریافت می کنند، کاهش یابند. 

  این فایل شامل:

  • ویژگی استان هرمزگان

  • وضعیت جغرافیائی استان هرمزگان

  • تقسیمات سیاسی استان هرمزگان

  • آب و هوای استان هرمزگان

  • جهات ساختمان با توجه به اقلیم استان هرمزگان

  • میزان بارندگی در استان هرمزگان

  • از جمله مهمترين بادهاي استان هرمزگان

  • ناهمواریهاي استان هرمزگان

  • معرفی وموقعیت شهر بندرعباس

  • وی‍ژگی های اقلیمی شهر بندرعباس

  • موقعیت جغرافیایی بندر عباس

  • مطالعات زمین شناسی بندرعباس

  • خاک بندرعباس

  • پوشش گیاهی بندرعباس

  • تابش آفتاب در بندرعباس

  • جهت و سرعت باد در بندرعباس

  • روش گیونی در طراحی، ساختمان های هم آهنگ با اقلیم

  • ویژگی معماری بندرعباس

  • جهت گیری ساختمان ها در بندرعباس

  • استفاده از بامهاي دو پوشش در بندرعباس

  • دیوارهاي داخلی و خارجی در شهربندرعباس سنگین باشد

  • ابعاد پنجره ها در بندرعباس

  • نتیجه گیری

  • منابع و مأخذ

  8000 تومان – خرید

  پاسخ ترک

  Please enter your comment!
  Please enter your name here