Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

طراحی فضا و سیمای خیابان اين پاورپوينت شامل 68 اسلايد بوده كه قابل ويرايش است.   گوشه اي از مطلب: ابعاد حریم حرکت و سائط نقلیه موتوری و وسائط حمل و نقل عمومی و دوچرخه باید طبق خواسته های از پیش تعیین شوده در مورد ایمنی قابلیت کارایی مقرون به صرفه بوده و راحتی تردد تعیین و مشخص گردد.قلمروی پیاده روها و محدوده ها ی توقف و رفت...

بیستر بخوانید

 ميدان معلم در شيراز اين پاورپوينت شامل33 اسلايد است كه قابل ويرايش ميباشد.   گوشه اي از مطلب: میدان مورد نظراز طرف شمال به خیابان ایمان شمالی و میدان قصر الدشت از طرف جنوب به خیابان ایمان جنوبی و کمربندی از غرب به بلوار پاسداران و از شرق به بلوار رجایی ومیدان احسان محدود میشود. به طور کلی سایت مورد مطالعه و محدوده اطراف بخشی ازناحیه ترافیکی غرب شیراز محسوب...

بیستر بخوانید

 استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری   این پاورپوینت شامل 23 اسلاید است که قابل ویرایش میباشد.   گوشه ای از مطلب: متعاقب انجام مطالعات جغرافیایی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، مبادرت به تقسیمات کالبدی شهری شده و آنگاه در مقیاس های مختلف کالبدی شهر (شهر، منطقه، ناحیه، برزن ، محله) مبادرت به تعیین درصد کاربری ها، سرانه ها و تراکم می گردد. در این بخش استانداردهای شهری در برنامه...

بیستر بخوانید

پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری این پاورپوینت شامل 45  اسلاید است که قابل ویرایش است.   گوشه ای از مطلب: برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری هسته اصلی برنامه ریزی شهری است که انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی...

بیستر بخوانید

توسعه ی پایدار این پاور پوینت شامل 30 اسلاید ویرایش شده میباشد گوشه ای از مطالب: از «توسعه» تعاریف و مفاهیم متفاوتی توسط صاحب‌نظران مطرح گردیده است و گر چه مفهوم ترقی(Progress)، )رشد ((Growth)، پیشرفت (Advancement) )و گسترش (Expanding) )از گذشته‌های خیلی دور در ادبیات اقتصادی واجتماعی مطرح بوده، لیکن واژه توسعه (Development) )به مفهوم متداول کنونی آن پس از جنگ جهانی دوم رواج پیدا کرده است. مفاهیم ترقی، تحول،...

بیستر بخوانید

برنامه ریزی استراتژیک این پاورپوینت شامل 50 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد. گوشه ای از مطلب: برنامه ریزی استراتژیک شیوه ای است نظام یافته جهت اخذ تصمیمات و اجرای فعالیت ها در خصوص شکل دهی و رهنمود یک سیستم ، کارکرد و علل آن  سیستم میتواند یک شهر ، منطقه یا ایالت و یا یک وظیفه مثل حمل و نقل و آموزش باشد . در سالهای اخیر...

بیستر بخوانید

پارکینگ این پاورپوینت شامل 27 اسلاید و قابل ویرایش نیز می باشد. گوشه ای از مطلب: پارکینگ به معنی محلی است که خودرو در طی مدتی که از آن استفاده واژه "Parking" نمی‌شود، در آنجا نگاهداری می‌شود. که آن مکان توقف‌گاه (پارکینگ) نام دارد. یکی دیگر اینکه کل بافت ترافیکی شهر را به جای دیگری منتقل کنند .مانند شهر بستون که کاملاً اینکار را به زیر زمین منتقل کردند...

بیستر بخوانید

توسعه پایدار   این پاورپوینت شامل 32 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد. گوشه ای از مطلب: توسعه پایدار، امروزه به عنوان یک اصل راهبردی برای توسعه کشورها ومناطق مورد توجه قرار گرفته است. از زمان اصلاح مصوبه برنامه ریزی منطقه ای فدرال در آلمان، مسئولان برنامه ریزی منطقه ای، موظف به اجرایی کردن اصول توسعه پایدار در برنامه ها وطرح هایشان، اسناد برنامه ریزی و پروژه هایشان هستند،در...

بیستر بخوانید

گردشگری   این پاورپوینت شامل 45 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد. گوشه ای از مطلب: قبل از ورود اسلام به این دیار ، مسافر و جهانگرد از امتیازات و حقوق خاصی برخوردار بوده اند  و با در نظرر گرفتن انگیزه و هدف سفر، حدود آن تعیین و احقاق حق شان نیز میسر می شد. سهم ایران در حال حاضر حدود یک دهم درصد از توریست خارجی است و...

بیستر بخوانید

برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی   این پاورپوینت شامل31 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد. گوشه ای از مطلب: برنامه ریزی یکی از مهم ترین وظایف مدیران است ودر عرصه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد.گرچه درضرورت برنامه ریزی تردیدی نیست اما از آن جا که برنامه ریزی در زمینه های مختلف ،کاربردی متفاوت دارد باید برای هر زمینه،رویکردی متناسب با آن زمینه صورت گیرد. برنامه ریزی فرهنگی واژه...

بیستر بخوانید