Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

مطالعات اقلیم دزفول

مطالعات اقلیم دزفول

مطالعات اقلیم دزفول-(www.memarcad.com)

مطالعات اقلیم دزفول

 

این فایل به صورت word و شامل 20 صفحه می باشد و قابل ویرایش است.

گوشه ای از مطلب :

شهر دزفول به پیشینه چند هزار ساله از قدیمی ترین شهرهای استان خوزستان به شمار می رود .واژه دزفول معرب واژه پهلوی دژپل یا دژپول می باشد . واژه پل از پلی است که زمان شاپور اول توسط ایران و مهندسان رومی رومی (241-271) میلادی ساخته شده و در نوشته ای باستانی پس از طوفان نوح از شهری به نام (آوان ) نام برده است .
این شهر پایتخت تمدن عیلام بوده که کاوشگران غربی در نیم قرن اخیر پس از مطالعات و تخقیقات تصریح نموده اند که آوان همان دزفول کنونی است . دزفول مانند شوشتر مدت ها تحت الشعاع جندی شاپور بود پس از ویران شدن این شهر ، دزفول رونق بیشتری یافت ، سپس به سبب عدم توجه به تعمیر شبکه آبیاری عهد ساسانی ، شهر و اطرافش اسیب بسیار دید.
پوشش خاکی ناحیه کوهستانی شامل مناطق بدون پوشش خاکی و یا خاک های بسیار کم عمف سنگریزه دار همراه با بیرون زدگی های سنگی زیاد تا خاک های نیمه عمیق سنگریزه دار همراه با بیرون زدگیهای سنگی نسبتاً زیاد می باشد .
پوشش گیاهی این منطقه شامل خاک های بدون پوشش گیاهی ، پوشش گیاهی کم ، گیاهان علفی یک ساله و در بعغضی قسمت ها بقایای درختان جنگلی با پراکندگی زیاد ، درختان بلوط و بادام وحشی و پوشش مرتعی متوسط و در دامنه ها دیمکاری می باشد .اراضی ناحیه کوهستانی دارای قابلیت هایی کم تا متوسط برای چراگاهها و در بعضی از مناطق مناسب برای جنگل کاری می باشد . ناحیه کوهستانی مشرف بر حوزه آبریز دریاچه سد است این منطقه از نظر آبخیز داری باید تحت حفاظت قرار گیرد

این فایل شامل :

 • نام استان

 • مرکز استان

 • موقعیت جغرافیایی استان

 • موقعیت نسبی استان

 • همسایگان استان

 • مساحت استان

 • تعداد شهرستان‌ها

 • نام شهرستان‌ها

 • جمعیت استان

 • فاصله مرکز استان تا تهران

 • پیشینه تاریخی شهر دزفول

 • روند شکل گیری ساختار شهری و نحوه توسعه شهر

 • عصر ساسانی و نضج شهر

 • موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

 • موقعیت جغرافیایی دزفول

 • ویژگی های اقلیمی استان خوزستان

 • ویژگی های اقلیمی دزفول

 • جهات ساختمان با توجه به اقلیم دزفول

 • تابش آفتاب در دزفول

 • بادهای استان خوزستان

 • بادهای دزفول

 • نمودار جهت و سرعت باد

 • تاثیر محل قرارگیری پنجره و جهت وزش باد بر میانگین سرعت باد

 • مراتع استان خوزستان

 • ویژگی های جمعیتی استان خوزستان

 • ویژگی های جمعیتی دزفول

 • معماری دزفول

 • منابع

7500 تومان – خرید
هانیه حیاتی