دانلود پاورپوینت حاشیه نشینی

  0
  637

  دانلود پاورپوینت حاشیه نشینیwww.memarcad.ir

   

  حاشیه نشینی

  این پاورپوینت شامل 59 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.

  گوشه ای از مطلب:

  حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی گروه های کم در آمد شهری جلوه ای از فقر شهری و عملکرد فضا به عنوان بستر باز تولید فقر است.

  صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهري تعاريف متعددي از حاشيه نشيني ارائه كرده اند. برخي عقيده دارند حاشيه نشينان كساني هستند كه در محدوده اقتصادي شهر زندگي مي كنند ولي جذب نظام اقتصادي و اجتماعي نشده اند.

  دكتر پرويز پيران در تحقيقي تحت عنوان« آلونك نشيني در تهران » پس از بحث طولاني در مورد شهرنشيني ناهمگون در ايران و تفاوت فرايند شهرنشيني در ايران با غرب به مسئله مسكن نابهنجار يا حاشيه نشيني پرداخته و آن را يكي از مهمترين مسايل برنامه ريزي شهري كشورهاي جهاني، مهاجرت بي رويه و رشد غيرطبيعي شهري تشخيص مي دهند.

  مردماني كه به عنوان حاشيه نشين شناخته شده اند در حقيقت با اختيار كردن زندگي حاشيه اي و مشغول شدن به شغل هاي حاشيه اي، سرنوشتي حاشيه اي را نيز براي خود رقم زده اند. آنان اگر چه در كنار يا در بطن شهر هستند، اما ويژگي هاي مختص به خود دارند. اين خصوصيات گاه از فرهنگ شهري سرچشمه گرفته و با فرهنگ روستايي خويش تلفيق شده است.

  اعتياد: از عوامل گرايش به اعتياد، فقر، بيكاري، فقدان برنامه صحيح جهت پر كردن اوقات فراغت، نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و در دسترس بودن مواد مخدر را مي توان نام برد. معمولا در مناطق حاشيه نشين بسياري از اين عوامل، قابل رؤيت است و بدان جهت اعتياد به مواد مخدر در بين جوانان اين مناطق و همچنين خريد و فروش مواد افيوني روز به روز افزايش مي يابد.

  در ایران حاشیه نشینی یا زیست حاشیه ای سابقه ی چند قرنی دارد. بسیاری از اقوام مهاجر به ویژه ترک زبانان آسیای میانه ، با اجازه یا بی اجازه ی سلطان از شرق به غرب می کوچیدند و در اطراف شهرهای محصور در برج و بارو چادر می زدند و اگر قدرت می یافتند طی دستبردهای زور مدارانه به شهر، بالاخره روزی آن را اشغال می کردند.

  این فایل شامل:

  • مقدمه

  • مفهوم حاشيه نشيني

  • انواع حاشيه نشيني

  •  برون شهري

  • درون شهري

  • حاشيه گزيني

  • تاریخچه

  • علل حاشيه نشيني

  • ويژگي هاي حاشيه نشيني و شرايط زيستي حاشيه نشينان

  • پراكندگي جغرافيايي مكان هاي حاشيه نشيني

  • وضعيت مسكن حاشيه نشينان

  • ساختار جمعيتي مناطق حاشيه نشين

  • وضعيت بهداشت و خدمات رفاهي حاشيه نشينان

  • كيفيت آموزش و فرهنگ در جوامع حاشيه نشين

  • وضعيت اشتغال در جوامع حاشيه نشين

  • اثر حاشيه نشيني بر تهديد امنيت اجتماعي

  • تاثير محيط زندگي در بسترسازي وقوع جرايم در مناطق حاشيه نشين

  • عمده ترين آسيبهاي ناشي از حاشيه نشيني

  • ساير مشكلات زندگي حاشيه نشين

  • انتظارات و مطالبات حاشيه نشينان

  • راهكارهايي براي جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني

  • معرفي راهبرد ساماندهي با توجه به حوزه هاي مختلف مرتبط با معضل حاشيه نشيني

  • ديدگاه سيستمي جهت ساماندهي مناطق حاشيه نشين

  • سطح آگاهي سياسي- فرهنگي و درجه اعتماد حاشيه نشينان به دولت

  • نقدی بر راهکارهای پیشنهادی

  • حاشيه نشيني در جهان

  • حاشیه نشینی در ایران

  • جدول نرخ شهر نشینی بر حسب مناطق جهان در حال توسعه

  • جدول سهم مهاجرت در رشد شهر نشینی جهان در 95-1970

  • جدول جمعیت شهرنشینان تاسال 2015

  • نتيجه گيري

  • منابع

  9000 تومان – خرید

  پاسخ ترک

  Please enter your comment!
  Please enter your name here