Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود پاورپوینت سرزندگی

دانلود پاورپوینت سرزندگی

[ PHDwall.com ]

[ PHDwall.com ]

سرزندگی

 

 این پاورپوینت شامل 16 اسلاید و قابل ویرایش نیز می باشد.

گوشه ای از مطلب :

محیطی سکونتگاه خوب تلقی می شود که سلامت افراد و بقا موجودات زنده را تامین کند. 

لینچ در کتاب خود عمدتا معیارهای بیولوژیکی و اکولوژیکی را مد نظر قرار داده است.

سازگاری :محیط باید با ساختار بیولوژیکی انسان سازگاری داشته باشد.

اولین روش های اصلاح و بهبود جهانی به منظور ارتقاء قابلیت سکونت در آن محیط مربوط به سرپناه های ساده، اهلی کردن حیوانات، استقرار سکونتگاه ها در نزدیکی منابع غذایی، سوخت و آب بود.

برای ایجاد سرزندگی در شهر بعد از توجه به سلامت فرد باید به سلامت جامعه توجه کرد.

خیابان ستارخان یکی از مهمترین خیابان‌های شهر تهران است که تماماً در منطقه ۲ شهرداری تهران قرار گرفته‌است.

 

این فایل شامل:

  • مقدمه
  • سرزندگی
  • سازگاری
  • ارزشهای مورد توجه درسکونت در دوران مختلف
  • مولفه های لینچ برای ایجاد سرزندگی
  • تصاویر سرزندگی
  • بررسی میزان سرزندگی  در خیابان ستارخان تهران
  • تصاویری از خیابان ستارخان تهران
  • منابع
3000 تومان – خرید
فوزیه رضایی