دانلود مطالعات کافه کتاب

  0
  420

  کافه کتاب

  دانلود مطالعات کافه کتاب-(www.memarcad.com)

  این فایل به صورت word و شامل 116 صفحه می باشد.

  گوشه ای از مطلب :

  در ايجاد کافه کتاب ، فرض بر اين نهاده مي شود که يک انسان هر چه بيشتر بداند فرد مفيدتري به حال جامعه خود خواهد بود و از اين رو براي همه افراد يک جامعه بايد امکاناتي فراهم آورد تا مطابق نيازهاي خويش، خواندن آنچه را به حال خود مفيد مي دانند، در دسترس داشته باشند. در هر صورت براي دانستن و خواندن نياز به اشتياق و جذب و فضايي صميمي با دارا بودن تمام شاخصه هاي يک کتابخانه است که اين مهم در طرح کافه کتاب بدست خواهد رسيد

  در قرن حاضر که همه فضاها به سمت مينيمال شدن و سادگي پيش ميرود به طوري که انسان تبديل به ماشيني متحرک شده طراحي فضاهاي فرهنگي با رويکرد تفريحي مي تواند مشکلات بسياري از روش زندگي اين دوره حل کند.

  کافه کتاب و کلا مجموعه هاي کتابخانه ايي گردآورنده تلاش هاي فرهنگي، هنري، علمي و فني بشر و قلب نظام اطلاع رساني يک جامعه است. و با توجه به جايگاه محوري ارتباطات و اطلاع رساني در تمدن کنوني کافه کتاب نهادي است که در عين حفظ ميراث ديروز نقشي فعال در شکل دادن به امروز و تغيير جامعه به سوي فرداي متعالي دارد. و به اين اعتبار کمتر نهادي را مي توان يافت که چنين پيوند اساسي با وضع حال و سرنوشت آينده نسبتاً دور يک ملت داشته باشد.

  از اين رو کافه کتاب که نه همانند کافي شاپ يا کافي نت که کتابخانه ايي صميمي بهمراه فضاهاي علمي هنري و تفريحي با رويکردي فرهنگي مي باشد تا جائي که براي انجام يک مطالعه جامع و مناسب براي يک موضوع، مي توان به ان مراجعه و در فضايي خاطره انگيز به کسب علم پرداخت

  از جنبه ديگر، وجود مراکز دانشگاهي و تعداد زياد دانشجوياني که دسترسي به منابع اطلاعاتي جديد و دست اول، يکي از حقوق اوليه آنان است، ضرورت وجودي اين مسئله را بارزتر مي کند.

  این فایل شامل :

  • مقدمه

  • بيان موضوع طراحي کافه گالری کتاب

  • ضرورتهاي طراحي کافه گالری کتاب

  • مطالعات پايه

  • فرهنگ در لغت

  • تعريف فرهنگ

  • فرهنگ عمومي

  • اجزاي فرهنگ يک جامعه و نقش کتابخانه

  • رابطه فرهنگ و تمدن

  • فصل 1 : آشنايي با کافه گالری کتاب

  • تعريف کافه کتاب

  • انواع كتابخانه ها و وظايف آنها

  • كتابخانه ملي

  • كتابخانه هاي عمومي

  • وظايف كتابخانه هاي عمومي

  • كتابخانه هاي دانشگاهي

  • كتابخانه هاي تخصصي

  • كتابخانه هاي پژوهشِي

  • كتابخانه هاي آموزشگاهي

  • وظايف کتابخانه عمومي به شرح زير است

  • كتابخانه اختصاصي

  • انواع ديگر کتابخانـه ها در ايران

  • کافه کتاب

  • کافه چيست؟

  • کافه

  • و اما کافه کتاب

  • فصل 2 : ساختار کافه گالری کتاب

  • الگوهاي مختلف در طراحي کافه گالری کتاب

  • معماری ساختمان کتابخانه

  • وظیفه و طرح

  • پیشرفت های تاریخی

  • قرون هفدهم و هجدهم

  • دوره جدید

  • کتاب خانه های مصریان

  • کتابخانه های یونان

  • کتاب خانه های روم

  • کتابخانه های چین باستان

  • دوره تحول تعلیم و تربیت و ایجاد دانشگاهها

  • دوره رنسانس

  • دوره پس از اختراع چاپ

  • کتاب خانه های دوران معاصر

  • سیر تحول کتاب خانه های ایران

  • کتابخانه های ایران باستان

  • کتاب خانه های اسلامی

  • شیوه

  • کلاس های آموزشی

  • حوزه – تجاری نمایشگاهی

  • فروشگاه کتاب و سایر محصولات فرهنگی

  • کاربرد فضا

  • اجزاء فضا

  • پارکینگ

  • قسمت های عمومی کتابخانه”فلوچارت برنامه فیزیکی”

  • قفسه بندی کتاب ها

  • فضا های مورد نیاز در یک کافه گالری کتاب

  • اجزاء فضا

  • فصل 3: قواعد و معیار ها

  • اصول طراحی فضا های داخلی کافه گالری کتاب

  • استاندارد های وسایل و تجهیزات فضاهای مختلف

  • استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران

  • تعریف کافه گالری کتاب در نظام های متمرکز و نیمه متمکز

  • مطالعات تطبیقی: بررسی های داخلی و خارجی

  • نمونه های دانشگاهی

  • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

  • نمونه های موردی خارج

  • کتاب خانه عمومی یوسرا، مادرید

  • کتابخانه مرکزی سیاتل

  • خدمات فنی

  • خدمات عمومی

  • اهمیت و کاربرد

  • مطالعات تکمیلی

  • ملاحظات نورگیری فضاها

  • ملاحظات توسعه پایدار و صرفه جویی در انرژی

  • ملاحظات تاسیساتی ویژه

  • ملاحظات هوشمندی بنا

  • تعیین جمعیت هدف و نوع مخاطب کافه گالری کتاب

  • محاسبه ظرفیت مجموعه

  • طرح جامع فیزیکی

  • مکان یابی تحلیل سایت

  • طرح پیشنهادی

  • منابع و ماخذ

   

  این مطلب در 11 مهر ماه 1397 به روز رسانی شده است.

  موفق باشید.

  28000 تومان – خرید

  پاسخ ترک

  Please enter your comment!
  Please enter your name here