Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

پاورپوینت تحلیل و بررسی فلکه شهرداری (میدان شهدا) شیراز

پاورپوینت تحلیل و بررسی فلکه شهرداری (میدان شهدا) شیراز

 پاورپوینت تحلیل و بررسی فلکه شهرداری (میدان شهدا) شیراز - (www.memarcad.com)

تحلیل و بررسی فلکه شهرداری (میدان شهدا) شیراز

 

این فایل به صورت پاورپوینت می باشد شامل 43 صفحه و قابل ویرایش می باشد.

 

گوشه ای از مطلب :

قصر سلطنتی و اندرونی کریم خان زند حاکم شیراز بوده که در سال 1180 ه.ق ساخته شد ودرحال حاضر در شمال شرقی شیراز در حوالی میدان شهدا واقع شده است.

-ازجمله ویژگیهای این محیط میتوان به بافت تاریخی آن اشاره کرد.وجود بنای تاریخی ارگ کریمخان وبه عبارتی واقع شدن   مجموعه ی زندیه در اطراف میدان شهدا دعوت کنندگی ومکث را به  وجود آورده که خود عاملی برای شکل گیری انواع فعالیتهای انتخابی و اجتماعی است

نفوذ پذیری:وجودانواع کاربری ها,ارگ کریم خان وموزه نظربه عنوان شاخص های محیط,مبلمان شهری وپوشش گیاهی مناسب وهمچنین عریض بودن پیاده رو همگی باعث افزایش حضور افراد در محیط شده و نفوذپذیری را افزایش میدهد.

این فایل شامل:

 • ارگ کریمخانی

 • ویژگی های محیط و فعالیت های شکل گرفته در ان

 • بررسی مبلمان شهری

 • بررسی عوامل مکث و عناصر متحرک فضا

 • جمعیت اماری

 • شاخص های پراکندگی

 • ارزیابی شاخص های کالبدی فضا

 • بررسی رفتارهای ناهنجار

 • بررسی پویایی محیط

 • جدول سوات

 • هدف گذاری

 • ارایه الترناتیو

5000 تومان – خرید
الهه