Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

پاورپوینت شناخت وضع موجود شهر مرودشت

پاورپوینت شناخت وضع موجود شهر مرودشت

دانلود پاور پوینت شناخت وضع موجود شهر مرودشت استان فارس www.memarcad.ir

 

 

 

شهر مرودشت

 

این پاورپوینت شامل51اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.

گوشه ای از مطلب :

منطقه مرودشت از لحاظ تاریخی دارای سابقه بسیار طولانی است و تحولات عظیم تاریخی را پشت سر گذاشته است ولی تحولات عظیم شهر مرودشت کنونی با ایجاد کارخانه قند در سال 1312 شروع شده است .

جمعیت شهر مرودشت طبق آمارگیری سال 85،  124350 نفر بوده است که شهر مرودشت از نظر جمعیتی دومین شهر استان فارس محسوب می شود.

عرضه نیروی کار :برای بررسی تحولات عرضه نیروی کار به بررسی جمعیت فعال (به‌عنوان شاخص عرضه کار) و کل جمعیت (به‌عنوان واسطه تأثیرگذار بر آن) پرداخته می‌شود. وعرضه نیروی کار در شهر مرودشت و نقاط شهری استان مساوری و کمتر از سطح کشور بوده است.

در طی دوره زمانی 85-1365 بار معیشتی در سطح نقاط شهری کشور، استان و شهر مرودشت روندی کاهشی داشته است اما همواره این شاخص در سطح مرودشت بالاتر از نقاط شهری استان و کشور قرار داشته است. به عبارتی هر شاغل در شهر مرودشت نسبت به نقاط شهری کشور و استان تعداد بیشتری را تحت تکفل و سرپرستی خود دارد.

بررسی وضع پیرامون ادیان براساس اظهار آنان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان می‌دهد که حدود 99/7درصد از مردم مرودشت مسلمان پیرو مذهب شیعه اثنی‌عشری هستند و بقیه را پیروان دین زردشتی و سایر ادیان تشکیل می‌دهند.

بیشترین مساحت شهر مرودشت به کاربری مسکونی تعلق داراد (68/31) که در طیف متنوعی از نظر ابعاد، کیفیت بنا، نوع مصالح و شرایط عمومی فیزیکی ـ محیطی قرار می‌گیرد.

مراحل توسعه شهر:دوره اول مربوط به تشكيل هسته اوليه شهر با ايجاد كارخانه قند مرودشت در سال 1321 و در جوار آن شكل گرفت كه در قسمت غربي و جنوبي كارخانه قند استقرار يافته بودند. افراد استقرار يافته در اين بافت بيشتر كارگران و كارمندان كارخانه و روستائيان و عشاير منطقه بودند كه هر كدام فرهنگ خاص خود را داشتند و آن را در چهره و بافت مساكن خود منعكس مي‌كردند.

 

این فایل شامل :

 • پیشینه

 • ویژگیهای جمعیتی

 • جدول نرخ رشد جمعيت شهر مرودشت در مقایسه با سایر نقاط شهری و استان طي دوره‌هاي مختلف آماري

 • جدول جمعيت شهر مرودشت و سهم آن از جمعيت استان و مجموعه شهري طي ادوار مختلف

 • جدول جمعيت شهر و سهم آن از جمعيت شهرستان و نقاط شهري شهرستان مرودشت

 • تعداد جمعيت شهر مرودشت به تفکيک زن ، مرد ، تعداد خانوار و نسبت جنسي

 • نمودار ميزان رشد شهر مرودشت, شيراز و استان فارس در دهه‌هاي مختلف آماري

 • جدول تعداد جمعيت، خانوار و بعد خانوار

 • جدول بررسي بعد خانوار در شهرستان ، نقاط شهري و روستايي شهرستان مرودشت و شهر شيراز

 • جدول جمعيت 6 ساله و بيشتر و تعداد باسوادان و بيسوادان شهر مرودشت

 • جدول برآورد اميد به زندگي

 • مهاجرين وارد شده به شهر مرودشت طي دو دهه 1375 و1385

 • جدول انگیزه مهاجران وارد شده در طی دوره 85-75

 • تحولات اقتصادی

 • جدول تحولات سهم شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی شهر مرودشت طی دوره‌های مختلف آماری

 • جدول تحولات نسبت اشتغال و بیکاری

 • گونگی رشد درآمدها و اعتبارات شهرداری در عمران شهر در گذشته و امکان تغییرات آن در آینده

 • موقعیت شغلی

 • ویژگیهای اجتماعی

 • ویژگیهای کالبدی

 • نحوه استفاده از اراضی موجود

 • وضعیت ساختمان‌ها از نظر مصالح، کیفیت، عمر بنا و دانه‌بندی قطعات مسکونی

 • نقشه کاربری اراضی وضع موجود سال 89

 • جدول کاربری اراضی وضع موجود سال 89

 • مراحل توسعه شهر

 • نقشه مراحل توسعه شهر

 • نقشه توسعه ادواری شهر

 • تصاویر

 • منبع

12000 تومان – خرید
فوزیه رضایی