logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
[email protected]
+1234567890

پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل

پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل

برنامه ریزی حمل و نقل(memarcad.com)

 برنامه ریزی حمل و نقل 

گوشه ای از مطلب:

 

هدف اصلی در برنامه ریزی حمل ونقل برای تنظیم ساختار تقاضای جابجایی و حفاظت از محیط زیست:

تکیه بر پیاده روی برای سفرهای کوتاه مدت

 تکیه بر وسایل نقلیه عمومی برای سفرهای متوسط و دور در شهرهای متوسط و کوچک

 محدود ساختن استفاده از خودرو شخصی

 راه و خیابان: مجموعه ای برای عبور پیاده، وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه.

 راه شریانی: راهی که در آن عبور وسایل نقلیه موتوری نسبت به پیاده  برتری دارد. عبور عرضی پیاده کنترل طراحی می شود.

 خیابان محلی: خیابانی که با سرعت وسایل نقلیه موتوری پایین طراحی می شود.

حوزه نفوذ عام یک شهر که در ارتباط با شهرهای دیگر می باشد و ممکن است به تناسب و شدت ضعف عملکردهای متفاوت شهری تحت تاثیر شهرهای دیگر قرار گیرد .

روش تحلیل جاذبه ای بر پایه تئوری جاذبه فرضی بین مراکز مختلف جمعیتی طراحی شده است . در این روش تاکید بر جریانهای بالقوه بین مراکز است. در مدل ساده جاذبه ای چنین فرض می شود که تاثیرات متقابل دو جمعیتی دارای نسبتی مستقیم با توده این مراکز و نسبتی معکوس با فاصله بین آنهاست.

در روش تحلیل جریانها، جهت و شدت جریانهای موجود بین یک مرکز جمعیتی و نقاط جمعیتی پیرامون آن تعیین کننده حدود و ثغور منطقه کاربردی با حوزه نفوذ آنهاست .

 

این فایل شامل:

 

 • مقدمه

 • طبقه بندی فعالیتهای مردم در فضاهای عمومی

 • فعالیتهای ضروری

 • فعالیتهای انتخابی

 • فعالیتهای اجتماعی

 • تعاریف

 •  راه و خیابان

 • راه شریانی

 • خیابان محلی

 • راه شریانی درجه ۱

 •  آزاد راه

 • بزرگراه

 • مفاهیم در ارتباط با حوزه نفوذ

 • پسکرانه

 • حوزه کشش

 • حوزه نفوذ عام – حوزه نفوذ خاص

 • حوزه جذب

 • عوامل موثر در وسعت و شعاع عملکرد حوزه نفوذ

 • در تعیین حوزه نفوذ یک شهرمی توان از عوامل زیر کمک گرفت

 • روشهای تعیین حوزه نفوذ

 • روش تحلیل جاذبه ای

 • روش فاصله نقطه جدایی بین دو منطقه

 • روش تحلیل جریانها

۵۰۰۰ تومان – خرید
آناهیتا حاتمی پور
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...