Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

طراحی فضا و سیمای خیابان

طراحی فضا و سیمای خیابان

(memarcad.com)طراحی خیابان

طراحی فضا و سیمای خیابان

اين پاورپوينت شامل 68 اسلايد بوده كه قابل ويرايش است.

 

گوشه اي از مطلب:

ابعاد حریم حرکت و سائط نقلیه موتوری و وسائط حمل و نقل عمومی و دوچرخه باید طبق خواسته های از پیش تعیین شوده در مورد ایمنی قابلیت کارایی مقرون به صرفه بوده و راحتی تردد تعیین و مشخص گردد.قلمروی پیاده روها و محدوده ها ی توقف و رفت و آمد عابر پیاده در فضای خیابان فقط توسط  حریم ها ی پیرامون مشخص و تعیین می گرد

در انتخاب گیاهان و نظم ترتیب استقرار انها در فضای خیابانی باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:

ایمنی کامل فضای خیابان کاملا تامین باشد –

خصوصیت تناسب گیاهان با فضای خیابان های شهری(شمشاد های کوتاه  درخت و پیچک ها)

انتخاب گیاهانی که زباله در ان ها جمع نشود

žخیابان شانزلیزه پاریس یکی از معروفترین خیابان های پاریس و نیز از مشهورترین خیابان های جهان است. این خیابان مابین دو میدان معروف کنکورد و شارل دوگل واقع شده که شروعش از میدان کنکورد با ســــتون ابلیسک که یکی از 30 ابلیسک معروف دنیا ست ، میباشد راجب این ستون و میدان کنکورد و نیز شارل دوگل در پست بعدی توضیح خواهم داد .پایان این خیابان ، میدان شارل دوگل با نام قبلی میدان اتوال است و طاق نصرت معروف پاریس نیز در آن واقع است . اتوال در زبان فرانسه بنام ستاره بوده و این نام گذاری به دلیل وجود 12 خیابان که همگی به شکل ستاره از طاق نصرت آغاز میشوند بوده است.

 

اين فايل شامل:

 • مقطع عرضی 

 • نکاتی درمورد خیابان

 • سطوح محدود کننده افقی و عمودی فضای خیابان نسبت به هم

 • متنوع ساختن محیط اطراف باند سواره توسط فرم رنگ مصالح

 • تاثیر گذاری مطلوب فضای خیابانی

 • رابطه متغییر بین خیابان و محیط اطراف

 • پیوستگی عمل کردی و بصری دو قطعه مقطع عرضی واقع شده در باند سواره

 • تاثیر گذاری فضا با فضای سبز

 • طراحی باند سواره

 • طراحی نوار وسط خیابان

 • طراحی نوارهای مجزا کننده باند سواره پیاده

 • نحوه قرارگیری پارکینگ ها و مرتبط ساختن انها با حریم اطراف

 • تاثیر جداره ها بر بعد طولی فضای خیابان

 • تاثیر جداره ها بر بعد عرضی فضای خیابان 

 • تاثیر جداره ها بر بعد ارتفاع فضای خیابان

  مسیر خیابان

 • طراحی  مسیر خیابان

 • طراحی مسیر خیابان ها و جاده های خارج از شهر

 • انطباق مسیر با سیمای طبیعت

 • فضاهای متوالی پشت سر هم مسیر خیابان

 • طراحی مسیر خیابان ورودی یک منطقه ی مسکونی

 • تطابق سیمای خیابان با نمای شهری 

 • خیابان شانزلیزه پاریس  –  paris champs elysees

 • خيابان لاله زار

 • منابع

6000 تومان – خرید
آناهیتا حاتمی پور