Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

متروی تهران   این پاورپوینت شامل  43  اسلاید و قابل ویرایش نیز می باشد. گوشه ای از مطلب: متروی تهران به مجموعهٔ قطارهای شهری تهران و همچنین «شرکت راه آهن شهری تهران و حومه» گفته می‌شود. اگرچه طرح‌های اوّلیهٔ متروی تهران در زمان سلطنت محمدرضاشاه پهلوی ریخته شد، اما به طور رسمی از سال 1377 (1999م) شروع به کار کرد. نخستین مسیر فعال، مسیر شماره ۵ مترو بود که...

بیستر بخوانید