Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

هدف از این پروژه بررسی مبدان های موفق است.که میدان میدان استرمالمستورگ در استکهلم نمونه از این میدان های موفق است. در این پاورپوینت این میدان به عنوان یک میدان موفق در طراحی شهری بررسی شده....

بیستر بخوانید