Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

  راه و انواع آن   این پاورپوینت شامل 54 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.  گوشه ای از مطلب:راه شریانی راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن اولویت با وسایل نقلیه موتوری است. در آزاد راه ترافیک 2 طرف به طور فیزیکی از یکدیگر جدا شده استه ،جریان ترافیک در آن بدون وقفه است و در آن تقاطع هم سطح مجاز نیست. در راه های شریانی درجه...

بیستر بخوانید