Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی   این پاورپوینت شامل31 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد. گوشه ای از مطلب: برنامه ریزی یکی از مهم ترین وظایف مدیران است ودر عرصه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد.گرچه درضرورت برنامه ریزی تردیدی نیست اما از آن جا که برنامه ریزی در زمینه های مختلف ،کاربردی متفاوت دارد باید برای هر زمینه،رویکردی متناسب با آن زمینه صورت گیرد. برنامه ریزی فرهنگی واژه...

بیستر بخوانید

  برنامه ریزی فرهنگی   این پاور پوینت شامل 23 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.   گوشه ای از مطلب: برنامه ریزی یکی از مهم ترین وظایف مدیران است ودر عرصه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد.گرچه درضرورت برنامه ریزی تردیدی نیست اما از آن جا که برنامه ریزی در زمینه های مختلف ،کاربردی متفاوت دارد باید برای هر زمینه،رویکردی متناسب با آن زمینه صورت گیرد. فرهنگ یک ملت، بستر...

بیستر بخوانید