Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

  سکونتگاه غیررسمی   این پاورپوینت شامل 24اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد. گوشه ای از مطلب: سکونتگاه غیررسمی به مناطقي گفته مي شود كه مهاجرين روستايي و محرومان جامعه شهري را در خود جاي داده وخارج از برنامه ريزي رسمي وقانوني توسعه شهري، عمدتاً بدون مجوز در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها به وجود آمده است. سکونتگاه غیررسمی زاغه‌ها طیفی از آپارتمانهای پرتراکم و بدمنظره در مرکز شهر...

بیستر بخوانید