Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

بررسی پیاده روها این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 45 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.   گوشه ای از مطلب: پیاده روی دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیتهای محیطی است. چهره شهر بیشتر از طریق گام زدن در فضای شهری احساس می شود.جنبش گسترش فضاهای پیاده،نه تنها سیمای کالبدی شهرها را عوض کرده، بلکه تغییـرات نوینی در کیفیت...

بیستر بخوانید