Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

شناخت چند فضای شهری ایتالیا   این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 22 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.   گوشه ای از مطلب: معروفترین تپه ازمیان 7 تپه رم نخستین مکان مذهبی شهر مدتی مرکز سیاسی قرون وسطی بوده مثل سایر محلات رم نامنظم بوده و فرم خاصی نداشته در زمان سیکتوس محل نمایش مجسمه های مرمرین بوده در سال 1538 مجسمه مارکوس ائورلیوس به عنوان تمرکز بصری کاپیتول بر روی پایه...

بیستر بخوانید