Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

نمونه موردی های مجتمع مسکونی   این فایل به صورت WORD  و شامل 50 صفحه می باشد و قابل ویرایش است. مواردی که می توانید در این فایل برای هر یک از نمونه موردی ها بیابید شامل: (ایده های طراحی، نقشه های طبقات، تصاویر با کیفیت،نحوه ساخت،دسترسی ها، خط آسمان، تحلیل پلان ها) این فایل به صورت کامل به بررسی نمونه موردی ها پرداخته است.   گوشه ای از مطلب: فرم کلی...

بیستر بخوانید