Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

 تخت جمشید و شهر های هخامنشیان   این پاورپوینت شامل28اسلاید و قابل ویرایش میباشد. گوشه ای از مطالب: به طوركلي شهرهاي اين دوره نمايش نحوه استقرار كالبدي هاي حكومتي بوده، سلطه مراكز سلطنتي بر مراكز سكونتي و شهر را يادآوري مي كنند. يكي از ويژگي هاي مهم معماري و شهرسازي هخامنشي وام گيري از عناصر شهري و معماري جهان است. داريوش در كتيبه شوش سياهه صنعت كاران و هنرمندان...

بیستر بخوانید