Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

ویژگی های معماری در اقلیم سرد و کوهستانی   این فایل به صورت word می باشد و قابل ویرایش است گوشه ای از مطلب : سلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می کنند . کوههایی نیز به صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان ، شیر کوه و...

بیستر بخوانید