Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

برنامه فیزیکی بیمارستان   در این فایل همه بخش های مهم مورد استفاده در طراحی بیمارستان، نیاز است به طور تخصصی و جداگانه شرح داده شده است و همچنین دارای نمونه موردی های زیادی از حجم ها و پلانهای بیمارستان به صورت تصویر اورده شده است. در طراحی معماری 4 موضوعی که اکثر اساتید برای طراحی انتخاب میکنند بیمارستان است. برای طراحی بیمارستان باید فضاها را به گونه...

بیستر بخوانید