Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

پروژه طرح مرمت چهارسو بازار وکیل

پروژه طرح مرمت چهارسو بازار وکیل

پروژه طرح مرمت چهارسو بازار وکیل - (www.memarcad.com)

پروژه طرح مرمت چهارسو بازار وکیل

 

 

این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 61 اسلاید می باشد که به بررسی نکات مهم در مورد چهارسوی این بازار پرداخته شده است. قابل ذکر است که این پروژه به صورت کامل به این بحث اشاره کرده است.

 

گوشه ای از مطلب:

يكي از بناهاي ارزنده ونسبتا سالم كريم خان زند بازار وكيل است كه ازمشرق ميدان شهرداري كنوني واقع شده وهمچون نگين گرانبهائي برتارك ديگر آثار شهريار زند چون ارگ كريم خاني ومسجد وكيل مي‌درخشد.

بازار وكيل از ارزنده ترين وبهترين نمونه معماري دوره زنديه بوده وشامل دو رشته شمالي جنوبي وشرقي غربي است كه صليب وار از ميان يكديگر را قطع كرده وچهار سوق زيبائي تشكيل داده اند.

 به موازات بازار تركش دوزها وازسمت جنوبي چهار سوق بازار ديگري است  كه مدخل ورودي آن ازجلو سرازمسجد وكيل است وبنام بازار شمشيرگرها معروف مي باشد. اين بازار كه ازطرفين يازده جفت مغازه دارد رفت وآمد بازاريان را بهنگام اداء فرائض مذهبي به مسجد آسان مي كند بازار وكيل داراي پنج در بزرگ است كه ازچهار جهت بازار كارگذاشته اند قبل از تخريب بازار به منظور كشيدن دنباله خيابان زند درهاي بزرگ را شبها مي بسته اند وبدينوسيله ازايام تعطيل وشبها تمام بازار محفوظ بوده است.

 

این فایل شامل:

> شناخت بازار وکیل

> موقعیت مکانی در بافت قدیم

> موقعیت بناهای شاخص اطراف

> چهارسو بازار وکیل

> عرض بازار

> نور بازار

> تزئینات بازار

> تعمیرات

> معرفی پلان

> فتوگرامتری

> ورودی بازار وکیل جنوبی

> معرفی فضاها

> وضعیت بازار در هنگام فعالیت روزانه

> بام

> جایگاه چاه

> نمایش آسیب ها در قسمت غربی

> ریختگی اندود

> آسیب های قسمت شرقی

> اثار رطوبت در زیر چهارسو

> ایجاد ترک

> ارتفاع طاق

> پوسیدگی و فرسودگی مصالح در نورگیر

> بام چهارسو بازار وکیل

> اسیب شناسی

> تخریب انسانی

> ترک و لکه رطوبتی

> اثار نفوذ رطوبت نزولی در چهارسو

> بازشدگی ایزوگام

> گرفتگی ناودان ها به علت عدم رسیدگی

> شوره زدن بر اثر اب باران

> تراز یابی

> نتیجه شلنگ تراز

> عرض و ارتفاع معابر و زیرگذر

> طرح اضطراری

> دتایل پیشنهادی برای پی

> تعویض ایزوگام

16000 تومان – خرید
Payam

شما می توانید پیام اصولی را در شبکه های اجتماعی که در پایین آیکون های آن موجود است دنبال کنید.