Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

کتابخانه معماری

دانش ریاضیات معماری در آثار کاشانی     مقاله ایست در خصوص استفاده و کاربرد ریاضیات در آثار کاشانی که مولف :جعفر طاهری دانش اموخته دکتری دانشگاه شهید بهشتی_مترجم :عبدالمجید نورتقاتی دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی. گوشه ای از مطلب غیاث‌الدین جمشید کاشانی (حدود ۷۹۰-۸۳۲ هجری قمری برابر با ۱۳۸۸-۱۴۲۹ میلادی) ریاضی‌دان برجسته، اخترشناس و شمارشگر زبردست ایرانی بود. نام کامل او عبارت است از جمشید بن مسعود بن...

بیستر بخوانید