اخبار سایت، اخبار معماری، مسابقات و همایش های معماری و … در این دسته قرار می گیرد.