ارزیابی پل های عابرپیاده  (www.memarcad.com)

ارزیابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری

 

گوشه ای از مطلب:

استفاده گسترده از اتومبیل در جوامع صنعتی سبب تغییر سیستم های شهرسازی گردی د . این امر موجب شد مهندسینشهرسازی اولویت را به وسائل نقلیه دادند. پس از پایان جنگ جهانی دوم رویکرد جدیدی در شهرسازی شکل گرفت، اینجنبش ایجاد فضای اختصاصی عابرین پیاده و اولویت دادن به آ ن را مد نظر قرار دا د . پل عابر پیاده یکی از این دستاوردهااست. طبق آمار راهنمایی و رانندگی ۳۸ % تصادفات شهر تهرا ن ( ۱۳۸۵ ) با رفتار عابران پیاده در ارتباط است که یکی ازمهمترین علل آن عدم استفا ده از پل عابر می باشد.ظهور اتومبیل سبب ایجاد تحولاتی در جو امع صنعتی گردید، و جابجایی انسان و کالا را تسریع کرد . خیابان ها وبزرگراه های بسیاری برای حرکت وسایل نقلیه احداث شدند و در ساخت و بازسازی شهر ها به رغم آنکه عابرین پیاده جز لاینفکسیستم های حمل و نقل می باشند، اولویت به وسایل نقلیه داده شد . در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که شهری شدن پیشاز صنعتی شدن رخ داده است، پس از ورود اتومبیل، از همان ابتدا مسئله اولویت دادن سوار ه ها وجود داشته است.تعداد فراوان عابرپیاده از مشخصه مراکز شهری است، اما پیاده روهای مراکز شهری به منظور تسهیل آمد وشد وسایط نقلیه موتوری روز به روز باریک تر شده اند، برنامه ریزان معتقدند که برای جذب مردم به مراکز شهری ، توجه به گذرگا ه های عابر پیاده.( ضروری است . این گذر گ اه ها در انگلستا ن و سپس در آمریکااز سوی متخصصان امور شهری مدنظر واقع شد (لینچ ، ۱۹۹۳اوژن هنارد به سال ۱۹۰۵ در فرانسه تقاطع غیر همسان را وارد ادبیات حمل و نقل نمود.پس از جنگ جهانی دوم، استفاد ه کنندگان از سیستم حمل ونقل، گذرگا ه های هم سطح ر ا نادیده گرفته و عابرین نیز بندرت ازاین گذرها استفاده می کردند (کلین، ۱۹۹۷ ). برای حل این معضل به سال ۱۹۴۶ گرایش به سمت گذرگاه های غیر هم سطح شکل گرفت (جانسون ، ۱۹۹۸ ) و به سال ۱۹۶۰ این گذرگا هها ایجاد گردید. روش جداسازی عمودی ترافیک در آمریکای شمالی به سال ۱۹۶۰ در شهر مینیا پلیس اجرا شد .از احداث اولین پل عابر پیاده در ایران بیش از نیم قرن می گذرد. بررسی های نظری حاکی بوده است که پل های عابر اثر بخشی لازم را ندار د (احمدی، ۱۳۷۱ ). لذا درجهت تامین امنیت و تشویق عابر به عبور از پل اقدام به تاسیس پل های مکانیزه شد . اولین پروژه احداث پل مکانیزه در اهواز بود که به مرحله عمل ن رسید، اولین پروژه احداث پل مکانیزه بهر ه برداری شده در اصفهان بوده است و اولین پروژه احداث پل مکانیزه در تهران پل مکانیزه هفت تیر است.

این فایل شامل:

 • چکیده

 • مقدمه

 • اهدا ف تحقیق

 • سوالات تحقیق

 • تاریخچه پل عابر پیاده در جهان

 • تاریخچه پل عابر پیاده در ایران

 • ضوابط مکانیابی استاندارد پل عابر پیاده

 • ضوابط فنی استاندارد

 • ضوابط طراحی منظر

 • ضوابط قانونی در استفاده عابر پیاده از پل عابر پیاده

 • روش اجرای کار

 • تجزیه و تحلیل یافت ها

 • تحلیل یافته ها

 • نتیجه گیری

 • منابع

رمز فایل:

memarcad.com

برای دانلود این فایل بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

zip-2-_e42e4

 

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here