نرم افزارها ، آموزش ها و آبچکت های تری دی مکس در این دسته قرار می گیرند.