نرم افزارهای معماری موبایل

نرم افزارها اندروید، جاوا، سیمبین و ... مرتبط با معماری در این دسته قرار می گیرد.