Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

“اورستِد گیمنازیوم” Tag

طراحی فضای آموزشی چه تاثیری بر نحوه یادگیری دانش آموزان دارد؟   مطالعات نشان داده است که طراحی فضای آموزشی تاثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. در این گزارش “جهان آموزش” سه نمونه فضای آموزشی در ژاپن، دانمارک و اسپانیا را بررسی می کنیم که از طراحی سنتی کلاسهای درس پیروی نمی کنند. ژاپن؛ معماری غیرمتعارف کودکستان “فوجی” کودکستان “فوجی” در حومه توکیو با ۶۰۰ کودک،...

بیستر بخوانید