Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود مقاله ارزش هاي جاويد و جهان گستر شهرسازي اسلامي Tag

ارزش هاي جاويد و جهان گستر شهرسازي اسلامي   گوشه ای از مطلب: چكيده اين پژوهش كوشيده تا توان به كارگيري ارزش هاي شهرسازي اسلامي را در دوره ي امروزين وبراي گستر ه جهاني آشكار سازد. در پژوهشهاي مشابه ، بيشتر به سويه هاي شكلي وريخت شناسي شهر اسلامي در دوران گذشته بسنده شده و سويه هاي دريافتي و پويا وامروزين آن چندان بررسی نشده است. مقدمه در پژوهش هاي انجام...

بیستر بخوانید