Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود مقاله تداوم هویت در منظر شهری Tag

تداوم هویت در منظر شهری   این فایل به صورت pdf می باشد. گوشه ای از مطلب: چكيده اگرچه "هويت" در مفهوم عام و كل آن، قدمتي طولاني و هم پاي تاريخ تمدن انسان دارد، اما پيشينه اين بحث در منظر شهري چندان با سابقه نيست. سهل و ممتنع بودن مفهوم هويت منظرشهري در فرايند شناخت و ادارك، پديدهاي چند بعدي و پيچيده را پيش روي ما قرار ميدهد....

بیستر بخوانید