Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود مقاله حاشیه نشینی Tag

  حاشیه نشینی مشکلات و راهکارها   گوشه ای از مطلب: حاشيه نشيني پديده اي است اجتماعي و به عنوان معضل اجتماعي مورد توجه جامعه شناسان شهري و ساير علوم مربوط به شهرسازي قرار گرفته است. معضل حاشيه نشيني يا سكونت گاه هاي غيررسمي در بخش عظيمي از كشورهاي جهان، به ويژه در كلان شهرهاي قاره آسيا و آفريقا و آمريكاي جنوبي، گريبانگير مديريت شهري مي باشد. آمارهاي موجود...

بیستر بخوانید