Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود مقاله طراحی شهری Tag

مقاله افزایش اهمیت طراحی شهری   گوشه ای از مطلب: طراحی شهری به نظر می رسد به محبوبیت گسترده پیدا کرده اند، به عنوان آشکار با حضور روز افزون خود را در مجلات حرفهای، وب سایت های دولتی، مباحث علمی و رسانه های مردمی است.تعداد مشاؼل آگهی برای طراحان حرفه ای شهری به شدتافزایش یافته است. بسیاری از شرکت های مشاوره خصوصی در حال حاضر عبارتند از: طراحی...

بیستر بخوانید