Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود مقاله پیاده راه Tag

امکان سنجی پیاده راه سازی در محورهای شهری   گوشه ای از مطلب: پیاده روی، ابتدایی ترین نوع حمل و نقل شهری است و می تواند ایمن ترین و راحت ترین آن نیز باشد.امروزه در سیاست های برنامه ریزی شهری به دنبال تقویت محیط های پیاده و از بین بردن موانعی هستیم که توانایی مارا برای پیاده روی آسان محدود میکند. هدف از انجام این پژوهش ، یررسی امکان ایجاد...

بیستر بخوانید

گذر از " فرهنگ"به"پارکینگ" بررسی طرح پیاده راه خیابان صبا   گوشه ای از مطلب: مقدمه امروزه با گسترش مشکلات شهرنشینان تهران، به واسطه کاهش کیفیت منظر شهری، بیش از پیش دستیابی  به راهکاری درخور و پاسخگو در تمامی وجوه نیازهای مردم مانند فضای جمعی، امری ضروری به نظر میرسد. فضای جمعی امکان حضور شهروندان را در کنار یکدیگر فراهم می آورد و قابلیت ایجاد ارتباط میان آنان را افزایش...

بیستر بخوانید