Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود ویژگی های شهرهای نوپابدار Tag

آشنایی با شهر نو پایدار     در تعریف کلی، فرم شهر پایدار از تمامی عناصر و اجزای کالبدی قابل رویت شهر شکل می‌پذیرد و متشکل از عناصر طبیعی و مصنوع است فرم شهر ماهیتی ترکیبی و سه بعدی دارد که نه تنها در سطح، بلکه در حجم نیز تجسم می‌یابد. کوچکترین اجزا و عناصر این ترکیب در چارچوب عناصر مصنوع انسان، ساختمان ها، شبکه راه ها، فضاهای...

بیستر بخوانید