Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

پلان موزه جنگ Tag

موزه جنگ مسکو   موزه جنگ مسکو در سال 1993 در پارک بزرگی به نام پابدو (پیروزی) تاسیس شد. این موزه از دو بخش تشکیل شده، در قسمتی از آن تسلیحات نظامی به همراه تصاویری از صحنه‌های جنگ، اسامی سرداران و مبارزان به نمایش گذاشته شده است. در فضای آزاد این موزه نیز، ادوات نظامی بزرگ مانند تانک‌ها، توپ‌ها و هواپیماهای جنگی قرار دارد. در تالارهای این موزه که...

بیستر بخوانید