Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

ASM ENGINEERS Tag

سبک معماری اسم – پایه گذار معمار ایرانی مهندس عامری فرد – مرکز خرید معبود مالزی معبود در طراحی این بنا از مفهوم “الله جل جلاله” الهام گرفته است و به خاطر همین مساله، “معبود” نامگذاری شده و این مفهوم در فرم بنا نیز به خوبی دیده می شود. در اجرای این بنا از جدیدترین تکنولوژی های صنعت ساختمان استفاده شده است. پوسته ای که حول بنا و و در اطراف عبارت الله...

بیستر بخوانید

 سبک معماری "اسم" پایه گذار معمار ایرانی ساختمان یاس کیش سابقه معماری ایران به حدود هزاره هفتم قبل از میلاد می رسد. از آن زمان تاکنون، این هنر پیوسته در ارتباط با مسائل گوناگون، توسعه و تکامل یافته است. با گذشت سالیان دراز و با گذر از دوره های مختلف فرهنگی و تاریخی، میراثی که برای معماران امروز بر جای مانده، مبانی نظری ریشه دار در فرهنگ و هنر...

بیستر بخوانید