Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

Climatic divisions Tag

تقسیمات اقلیمی   تقسیمات اقلیمی در جهان در مورد تقسيم بندي اقليمي نقاط مختلف جهان روش هاي گوناگوني پيشنهاد شده كه از ميان آنها روش كوپن دانشمند اتريشي مورد قبول قرار گرفته است . كوپن بر اساس رشد و نمو انواع نباتات پنج نوع اقليم در مقياس جهاني مورفي كرده كه عبارتند از : 1) اقليم باراني استوايي :در اين اقليم فصل سرد وجود ندارد و معدل دماي هوا...

بیستر بخوانید